“אני מנהל, לא פסיכולוג” – את המשפט הזה שמעתי פעמים רבות במהלך הקריירה שלי. רק שהפעם הוא כבר לא כל כך מדויק.
נתונים שנאספו בשנה האחרונה מעידים על עליה משמעותית בשיעורי הלחץ, השחיקה, הדכאון והחרדה במקומות עבודה ברחבי העולם.
משתנה בריאות הנפש הפך למרכזי בסביבות העבודה המערביות, ויחד איתו הולכת ומתרחבת תפיסת התפקיד הניהולי ומגיעה למחוזות שהיו עד כה פחות מסורתיים בזירת הניהול – מחוזות בריאות הנפש.
סקר חדש (מאי 2021) שנעשה על ידי ה APA (האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית) במקומות עבודה בארה”ב מצא כי 65% מהאנשים העובדים מספר ימים בחודש מביתם מדווחים על תחושה של בדידות (לעיתים / תמיד).
ממצאי הסקר מעידים על אתגרים משמעותיים נוספים הנוגעים לבריאות הנפשית של העובדים בארגונים.
בעקבות ממצאי הסקר – הזמין ד”ר שאול מ.לוין, המנכ”ל והמנהל הרפואי של האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית (APA) את המנהלים לבקר ב”מרכז לבריאות נפשית במקומות עבודה” של האגודה, על מנת “להצטייד” בכלים לטיפוח חוסן ובריאות נפשית.
זה נכון. מנהלים אינם פסיכולוגים, אך, כעת, עליהם “להצטייד” במיומנויות הנדרשות על מנת לחבר/ להניע ולתקשר בצורה מיטיבה עם ממשקיהם השונים.
אחד המאפיינים של מנהיגים מובילים הוא הגמישות והיכולת להכיל מורכבות.
משמעותו של מאפיין זה בעת הזו הינה רכישת מיומנויות בסיסיות בהבנת נפש האדם, ובעיקר היכולת לזהות מצבים נפשיים ולפעול בצורה אמפטית כדי לסייע.
אחד הכלים שפותחו ע”י המרכז לבריאות נפשית במקומות עבודה הינו מערכת מקוונת ללימוד דרכי התמודדות עם סוגיות של “איכות חיים” ובריאות נפשית של העובדים (מצורף כאן קישור אליה).
אנו מזמינים אתכם, אנשי מש”א ופיתוח ארגוני, לעודד את המנהלים לרכוש את המיומנויות החשובות הללו. הם אינם פסיכולוגים, זה נכון, אך הם מנהלים עובדים החווים אתגרים נפשיים משמעותיים בעת הזו, וזוהי ההרחבה של “ארגז הכלים” הניהולי הנדרשת כעת.
הציצו בערכת הבריאות הנפשית המצורפת כאן, זוהי העת ללמוד את המיומנויות החשובות הללו.

ערכת בריאות נפשית למקומות עבודה – APA